Review from Lords Of Metal (NL)

Rating 85/100

“‘Joint Clash’ is an ambitious piece of work. An album that crosses boundaries, not out of adolescent rebellion but because the musical vision of Switch Opens transcends the usual labelling urge that has both reviewers, record companies and listeners in its grip.”

Read the entire review at Lords Of Metal

4 thoughts on “Review from Lords Of Metal (NL)

  1. Lyssnar nu för första gången på Er nya. The Reunion. Spelaren är på Random. 2a låten i ordningen. Känner spontant att Ni håller Musikens Fana högt, riktigt högt där det blåser som mest och där man kommer närmare det okända där ute…

Leave a Reply